Perjanjian Murid / Anggota PPSN

  1. Sebagai seorang yang beragama dengan ini saya berjanji :
  1. Saya akan berusaha untuk memenuhi dan menjalankan agama menurut kemampuan saya
  2. Saya akan mengikuti pelajaran ini dengan sungguh-sungguh dan atas kesadaran yang tinggi, serta memenuhi kewajiban saya sebagai anggota dengan sebaik-baiknya menurut peraturan yang berlaku, tidak akan bertindak sendiri, seperti menaikkan tingkat jurus atau pelajaran. Hanya guru dan pelatih yang telah dipercayakan oleh guru yang berhak untuk memindahkan / menaikkan jurus / pelajaran kepada saya
  3. Saya tidak akan membocorkan / memberitahukan pelajaran rahasia yang diberikan oleh guru saya kepada siapapun juga
  4. Akan saling hormat menghormati, harga menghargai antara sesama rekan seperguruan

B. Bila saya telah menguasai Ilmu Silat ini, sebagai seorang yang beragama saya berjanji :

  1. Tidak akan takabur serta menyombongkan diri atas apa yang telah saya capai dan akan berusaha menguasai diri, menghilangkan penyakit cepat marah dan berusaha untuk menjadi pribadi yang sabar
  2. Tidak akan mencoba-coba ilmu ini kepada orang lain, kecuali kepada antara sesama rekan seperguruan dalam latihan-latihan
  3. Tidak akan mengotori ilmu ini dengan ajaran atau aliran lain, lebih-lebih yang bersifat musyrik
  4. Tidak akan memberikan pelajaran ini kepada orang lain, kecuali seijin guru saya
  5. Tidak akan menggunakan ilmu ini untuk tujuan-tujuan yang tidak diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian perjanjian ini saya terima dengan ikhlas setelah benar-benar mengerti isi, maksud dan tujuannya.

Janji ini saya berikan kepada perguruan dan diri pribadi sendiri dengan keyakinan disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan perlindungan serta rakhmat dan hidayahNya kepada kami.