NamponKurikulum
Ringkasan Kurikulum
Tingkat   Materi Pelajaran Keterangan
I Pengenalan, Sejarah dan Paket Anggota Baru  
(1 Tahun) Ikrar  
  Tahap I A Kenaikan jurus dpt. Dilakukan
  1 Jurus dan dijatuhkan untuk 10 jurus setiap 2 minggu dgn. Pola
  2 Evaluasi Jurus untuk Harkatan Awal 15 jam / jurus
     
  Tahap I B  
  1 Jurus Harkat 10 jurus Mulai mendapat pelajaran
  2 Jurus Gebreg 10 jurus harkatan berikut PR-nya
  3 Gabungan 10 jurus menjadi 5 jurus dengan pola waktu 2 bulan
  4 Latihan Olah Nafas dan Penimbaan Energi Bumi sekali mendapat harkatan
  5 Latihan Meditasi tahap I Vertikal dan Segitiga
  6 Dijatuhkan dan Menjatuhkan secara benar dan tepat  
  7 Pasangan Jurus dan Harkatan Pengobatan  
  8 Evaluasi Kenaikan tingkat Keselarasan Jiwa dan Raga
     
II 1 Teknik Rapetan dan Ibing Penca  
(1 Tahun) 2 Latihan Jurus Tenaga Dalam & Gebreg (3:1) Harkatan lanjutan
  3 Sekilas jurus 5 Setelan jurus / gabungan jurus
  4 Jurus Gerak Balik sesuai dengan tingkatan
  5 Penajaman Harkatan / Setelan jurus  
  6 Pendalaman dan Efisiensi Jurus  
  7 Latihan Nafas dan Meditasi Tahap II Gelombang / Spiral, SegiEmpat
  8 Evaluasi Kenaikan tingkat Kewaspadaan
       
III 1 Jurus 5 dan Tangtungan Leuleus Melanjutkan harkatan, dan
(1 Tahun) 2 Evaluasi dan Pendalaman Tingkat I dan II experimen-experimen,
  3 Pengamalan Ilmu sampai harkatan akhir
  4 Jurus-jurus rahasia Menembus Ruang Waktu
  5 Meditasi Tahap III dan Pelajaran nafas inti Pendekatan dgn. Alam
  6 Hakekat Pelajaran Kekuatan Diam / Kepasrahan
  7 Jurus Energi dan Pendekatan Alam  
  8 Evaluasi Pelajaran  
     
Khusus 1 Pendalaman  
  2 Penyiapan calon guru  
       
Melindungi yang dianiaya, mencegah yang menganiaya
Menang tanpa merendahkan lawan,  menang tanpa perang
Lawan jadi kawan, musuh jadi sahabat
Beladiri yang paling baik adalah "Sopan Santun"
- Soft Self Defense -