/nampons/LogoKecil.jpg Paguron Penca Silat Nampon  
Tujuan dan makna pendalaman ilmu
  1. Penyelarasan Kekuatan Jiwa dan Raga ( Keselarasan Jiwa Raga )
  2. Penyatuan dengan Kekuatan Alam ( Kesatuan Kekuatan Alam )
  3. Kewaspadaan ( Tahu ada tekanan dari luar / lawan )
  4. Menetralisir Kekuatan Lawan
  5. Mengenal Ruang dan Waktu
  6. Penyembuhan diri dan orang lain
  7. Penyerahan Diri / Zen / Kepasrahan
RSL - 1999 / 2005 / 2018
Follow us on Facebook  Follow us on Twitter  Follow us on Instagram